Загальні положення

Загальні положення з питань організації методичної роботи Чернівецького ліцею №10

ПОЛОЖЕННЯ

про методичний кабінет середнього закладу освіти

(наказ Міністерства освіти України від 28.10.1997 р. №385)

1. Методичний кабінет середнього закладу освіти є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішньошкільної методичної роботи і методичних об'єднань, які працюють у даному середньому закладі освіти.

2. Методичний кабінет, на базі якого проводиться внутрішкільна методична робота, рекомендується створювати у закладах освіти за наявності приміщень, придатних для творчої роботи педагогічних працівників.

3. Основним завданням методичного кабінету є:

• надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

• координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;

• організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

4. Методичний кабінет проводить таку роботу:

• створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педпрацівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

• організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

• займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інформацією;

• організовує та проводить педагогічні заходи: виставки, творчі звіти, практичні семінари, психолого – педагогічні семінари тощо;

• сприяє участі педагогічних працівників у методичній та інноваційній роботі;


• сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

5. Очолює методичний кабінет заступник директора з НВР. У своїй роботі вирішує питання спільно з керівниками шкільних методоб'єдань, бібліотекарем.

6. У шкільному методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали:

• документація шкільних методоб’єднань (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо);

• графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;

• науково-методична література;

• технічні засоби навчання;

• матеріали з позакласної, позашкільної роботи;

• результати ДПА учнів 4, 9, 11 класів;

• підшивки інструктивних збірників Міністерства освіти, педагогічних газет та журналів.