Критерії оцінювання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

Вибір‌ ‌форм‌ ‌і‌ ‌методів‌ ‌навчання‌ ‌вчителі‌ 5-11 ‌‌‌класів‌ ‌визначають‌ ‌самостійно,‌ ‌враховуючи‌ ‌конкретні‌ ‌умови‌ ‌роботи,‌ ‌забезпечуючи‌ ‌водночас‌ ‌досягнення‌ ‌очікуваних‌ ‌результатів,‌ ‌зазначених‌ ‌у‌ ‌навчальних‌ ‌програмах‌ ‌окремих‌ ‌предметів.‌ ‌Оцінювання‌ ‌результатів‌ ‌навчання‌ ‌здобувачів‌ ‌освіти‌ ‌здійснюється‌ ‌відповідно‌ ‌до:‌‌

-‌ ‌‌Загальні‌ ‌критерії‌ ‌оцінювання‌ ‌навчальних‌ ‌досягнень‌ ‌учнів‌ ‌в‌ ‌системі‌ ‌загальної‌ ‌середньої‌ ‌освіти‌ ‌‌ ‌затверджені‌ ‌наказом‌ ‌МОН‌ ‌України‌ ‌‌від‌ 05 .05.2008‌‌р.‌ ‌за‌ ‌№‌ 371‌‌‌та‌ ‌пізніше‌ ‌вдосконалені‌ ‌відповідно‌ ‌до‌ ‌чинного‌ ‌законодавства.‌ ‌‌

-‌‌Критерії‌ ‌базової‌ ‌та‌ ‌профільної‌ ‌середньої‌ ‌освіти‌ ‌реалізуються‌ ‌в‌ ‌нормах‌ ‌чотирьох‌ ‌рівнів‌ ‌ досягнень: ‌‌початковий,‌ ‌середній,‌ ‌достатній,‌ ‌високий,‌ ‌затверджені‌ ‌наказом‌ ‌‌МОН‌ ‌України‌ ‌‌від‌ ‌13.04.2011р.‌ ‌за‌ ‌№‌ ‌329, ‌‌зареєстрованого‌ ‌в‌ ‌Міністерстві‌ ‌юстиції‌ ‌України‌ 11 ‌‌‌травня‌2011 ‌‌‌р.‌ ‌за‌ ‌ №‌566 ‌/19304‌‌ (набрав‌ ‌чинності‌ ‌з‌ 27 ‌.05.2011р.).‌‌Кожен‌ ‌наступний‌ ‌рівень‌ ‌вимог‌ ‌вбирає‌ ‌в‌ ‌себе‌ ‌вимоги‌ ‌до‌ ‌попереднього,‌ ‌а‌ ‌також‌ ‌додає‌ ‌нові.

-‌ ‌‌Орієнтовні‌ ‌вимоги‌ ‌оцінювання‌ ‌навчальних‌ ‌досягнень‌ ‌учнів‌ ‌‌‌‌5-9 класів‌ ‌‌/продовжується‌ ‌і‌ ‌на‌ ‌‌‌10-11 класи/‌‌із‌ ‌базових‌ ‌дисциплін‌ ‌у‌ ‌системі‌ ‌ЗЗСО‌ ‌‌‌це‌ ‌наказ‌ ‌‌МОН‌ ‌‌від‌ 21‌.08.2013р.‌ ‌за‌ ‌№‌1222 ‌‌‌‌/зміни,‌ ‌затверд.‌ наказом‌ ‌№1009‌ ‌‌‌від‌19 ‌.08.16р.‌ ‌–‌ ‌відмінено‌ ‌наказом‌ ‌МОН‌ ‌№924 ‌ ‌‌‌від ‌20‌.08.2018р./‌ ‌

Оцінювання‌ ‌навчальних‌ ‌досягнень‌ ‌учнів‌ ‌відбувається‌ ‌відповідно‌ ‌до‌ ‌схем‌ ‌оцінювання‌ ‌учнів‌ ‌з‌ ‌кожного‌ ‌предмета,‌ ‌які‌ ‌розробляються‌ ‌і‌ ‌погоджуються‌ ‌шкільними‌ ‌методичними‌ ‌,‌ ‌заслуховуються‌ ‌на‌ ‌педраді‌ ‌та‌ ‌затверджуються‌ ‌наказом‌ ‌по‌ ‌школі‌ ‌–‌ ‌щорічно.‌ ‌За‌ необхідністю‌ ‌–‌ ‌аналізуються,‌ ‌вносяться‌ ‌зміни‌ ‌та‌ ‌оприлюднюються‌ ‌на‌ ‌сайті‌ ‌школи.‌