Електронні щоденики та журнали

Впровадження електронного класного журналу

Впровадження електронного класного журналу

У нашому ліцеї інформаційні технології застосовуються у різних напрямках: освітня діяльність (урочна і позакласна), виховна (години спілкування та різні шкільні заходи). Інформаційно-комунікаційні технології є основою єдиного інформаційного простору закладу: адміністрації школи, вчителів, учнів, батьків. Ми прагнемо і далі розвиватися у напрямку цифровізації освітнього процесу.

Дирекція закладу запроваджує з 1 вересня 2022 року електронні класні журнали та електронні щоденники.

Основна мета впровадження електронного журналу:

  • підвищення ефективності роботи педагогів, сприяння створенню нових форм педагогіки партнерства усіх суб’єктів освітнього процесу, формування їх цифрової компетентності та інформаційної культури;

  • удосконалення освітнього менеджменту за допомогою автоматизації збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення інформації закладу освіти із застосуванням інтегрованої бази даних;

  • оперативність, достовірність і цілісність інформації, що використовується в процесі освітньої діяльності;

  • організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання та сприяння побудові індивідуальної освітньої траєкторії учня;

  • підвищення мотивації учнів до відвідування занять та вивчення навчальних предметів;

  • посилення участі батьків в освітньому процесі шляхом налагодження інтерактивного зв’язку між вчителем, батьками та учнями;

  • зменшення паперових інформаційних потоків;

  • створення єдиного інформаційного освітнього простору.

ЯК працювати на порталі NZ.UA ?


Портал “Нові знання”: https://nz.ua/

Інформаційна система управління освітою (ІСУО) https://isuo.org/

Державна інформаційна система освіти (ДІСО) http://diso.gov.ua/

Система “Нові Знання” є однією зі складових всеукраїнського проекту “КУРС: Освіта”. Його користувачі – це керівники загальноосвітніх навчальних закладів України директори, завучі, вчителі, учні, батьки або опікуни школярів.

Основна мета системи — забезпечити перехід від паперового до електронного документообігу, який передбачає модернізацію не лише навчального процесу, а й управління освітнім закладом

https://nz.ua/

Нормативна база щодо ведення електронного класного журналу:

Класні журнали як у паперовому, так і в електронному вигляді є шкільними

документами, які згідно Інструкції з діловодства у закладах загальної

середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 25 червня 2018 року

та відповідно до рекомендацій листа-роз’яснення МОН України від 03.10.2018

року № 1/9-596 «Щодо застосування окремих положень Інструкції з

діловодства у закладах загальної середньої освіти» мають зберігатися в

закладі освіти впродовж п’яти років, що не призведе до дублювання ведення

класних журналів та щоденників у паперовій та електронній формі, а тому

лише полегшить ведення документообігу у школах та здійснення контролю за

його веденням.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (в частині права

керівника закладу персонально ухвалювати рішення про форму

ведення діловодства)

– Закон України «Про електронні документи та електронний

документообіг»

– Закон України «Про електронні довірчі послуги»

Наказ МОН № 676 від 25.06.2018 «Про затвердження Інструкції з

діловодства у закладах загальної середньої освіти»

Наказ МОН № 423 від 10.05.2011 року «Про затвердження єдиних

зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних

закладах усіх типів і форм власності»

Наказ МОН № 496 від 03.06.2008 року «Про затвердження інструкції з

ведення класного журналу учнів 5–11(12)-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів»

– Наказ МОН № 329 від 13.04.2011 року «Про затвердження критеріїв

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної

середньої освіти»

Наказ МОН № 1222 від 21.08.2013 року «Про затвердження орієнтовних

вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у

системі загальної середньої освіти»

– Наказ МОН № 1096 від 02.09.2020 року «Про внесення змін до

методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів

початкових класів Нової української школи»

– Наказ МОН № 21 від 09.01.2020 року «Про внесення змін до наказу МОН

№ 1362 від 07.12.2018»

– Наказ МОН № 725 від 01.06.2020 року «Про внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №

423»

– Лист МОН № 1/9-596 від 03.10.2018 року «Лист-роз’яснення щодо

застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах

загальної середньої освіти»

Наказ МОН № 1096 від 02 вересня 2020 року «Про внесення змін до

методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів

початкових класів Нової української школи»

Впровадження електронного журналу забезпечить постійний двосторонній зв’язок «школа – учень», «школа – батьки», «учень – учень», створить можливість постійного доступу до результатів навчальної діяльності для батьків, учнів, учителів.