Нормативні документи

Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2023/2024 навчального року

· Лист МОН від 28.08.2023 № 1/12816-23
Про проведення Першого уроку

· Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

· Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

· Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

· Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

 Інструктивно-методичні рекомендації  щодо викладання навчальних

предметів/ інтегрованих курсів у Чернівецькому ліцеї №10

у 2023/2024 навчальному році

https://drive.google.com/drive/folders/1bHygiL1KQY7cqDfZKEaSufL7qlgeqlKD

Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2022/2023 навчального року
Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році

Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2021/2022 навчального року

Lyst_MON_22.09.2021_1_9-482_metod_rekom_21_22.pdf

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році

Збірники календарних планувань з усіх предметів 

Нормативі докуенти


Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2021/2022 навчального року