Ідивідуальна форма навчання 

Порядок організації здобуття повної загальної середньої освіти за індивідуальною формою регламентується Положенням (далі – Положення), затвердженим наказом МОН від 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160). Згідно з ним школи можуть організовувати навчання учнів на будь-якому рівні повної загальної середньої освіти незалежно від місця їхнього проживання такими способами організації освітнього процесу:

Індивідуальна форма здобуття освіти може бути організована за допомогою технологій дистанційного навчання