5 _ клас

Індивідуальні навчальні плани по предметам

для учнів 5 класу

які навчаються за індивідуальною формою навчання (ЕКСТРНАТ)

1. Українська мова

2. Українська література

3. Зарубіжна література

4. Іноземна мова (французька)

5. Друга іноземна (англійська)

6.   Математика

7. Вступ до природничих наук

8. Історія України

9. Здоров’я, безпека і добробут

10.  Інформатика

11.  Мистецтво

12.  Технології

13.  Фізична культура