6_клас

Індивідуальні навчальні плани по предметам

для учнів 6 класу

які навчаються за індивідуальною формою навчання (ЕКСТРНАТ)

Навчальний план для учнів 6 -х класів

1. Українська мова

2. Українська література

3. Зарубіжна література

4. Іноземна мова (французька)

5. Друга іноземна (англійська)

6. Математика

7. Географія

8. Біологія

9. Історія України

10.  Основи здоров’я

11.  Інформатика

12.  Мистецтво

13.  Технології

14.  Фізична культура