9_клас

Індивідуальні навчальні плани по предметам

для учнів 9 класу

які навчаються за індивідуальною формою навчання (ЕКСТРНАТ)

Навчальний план для учнів 9 -х класів

 

1. Українська мова

2. Українська література

3. Зарубіжна література

4. Іноземна мова (французька)

5. Друга іноземна (англійська)

6. Алгебра

7. Геометрія

8. Географія

9. Фізика

10.  Хімія

11.  Біологія

12.  Всесвітня історія

13.  Історія України

14.  Основи здоров’я

15.  Інформатика

16.  Мистецтво

17.  Технології

18.  Фізична культура